Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Dernekler Hukuku

2017  yılında ilki, 2023 yılında 4. baskısı yayınlanan bu kitap, derneklerin kuruluşundan feshine kadar bütün işlemlerinde dernek kurucusu, üye ve gönüllüleri ile derneklere danışmanlık yapacak avukatlara destek ve bir başucu kitabı olma özelliğini taşıyor. Kuruluştan feshe kadar, kuruluş, üyelik, organlar, görevleri seçim sistemleri, mali işlemler, bağış, yardım alma, fesih ve tasfiye ile şube ve temsilcilik konuları dâhil bütün iş ve işlemler; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile birlikte akıcı bir sıra izlenerek inceleniyor.

Dernek çeşitleri ve özellikle spor kulüpleri ve yabancı dernekler de yine kitapta incelene konular arasında yer alıyor. Dernek üst kuruluşu olan federasyon ve konfederasyonlar ile yine derneklerin öncülüğünde kurulan platformlar ayrıntılı olarak inceleniyor.

Kitap derneklerin mali işlemlerini, vergisel sorumluluklarını, defter ve kayıtlarını ve kamu yararı statüsünün kazanılma ve kaybedilmesi halleri ile bu statünün derneklere kazandırdıkları da ayrıntılı olarak inceleniyor. Yine oldukça ayrıntılı bir şekilde dernek iktisadi işletmesi ve diğer ortaklıkları, sandık ve lokal işletmeleri de kitapta yer alıyor.

Derneklerle ilgili önemli davalar, dava koşulları ve örnek kararları ile birlikte yine kitapta mevcut.

Bu kitabın ikinci kısmında ise gündemde olan gönüllülük hukuku inceleniyor. Kitap, sivil toplum kuruluşu ve gönüllü kuruluş kavramlarının mukayeseli analizini yaparak en doğru hukuksal kavram olarak “Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu” nu işaret ediyor. Kitapta ayrıca derneklerin en büyük sorunu olan “kaynak geliştirme” konusunu da hukuksal yönüyle değerlendiriyor.

 

Kuruluşundan Feshine Dernekler, Organları ve Yönetimi

 

.Dernek Türleri, Yabancı Dernekler

 

.Platformlar, Federasyon ve Konfederasyonlar

 

.Kişisel Verilerin Korunması, Kamu Yararına Çalışma

 

.Derneklerde Mali İşler, Kayıtlar, Sandık ve İktisadi İşletme

 

.Derneklerin Eğitim, Yurt ve Lokal Faaliyetleri

 

.Dernek Davaları

 

.Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku

 

.Gönüllü Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları

 

.Gönüllü Kuruluşlarda Kaynak Oluşturma Hukuku

 

.Şirketler ve Sosyal Amaç

 

 

 www.seckin.com.tr