Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Ekolojik Hukuk (Eko–Hukuk)

Ekolojik Hukuk (Eko–Hukuk)-Çevre Hukuku

Orman, Toprak, Su, Mera, Kıyı, Deniz Ekosistemleri, Korunan Alanlar (Sit, Tabiat Varlıkları, Milli Parklar vd) Hukuku, Biyolojik Çeşitlilik Hukuku ve Davaları
.
ÇED Hukuku (Madencilik, Termik Santraller), Plan (Çevre Düzeni Planları, Özel Planlar, İmar Planları) Hukuku ve Davaları
.
İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi
.
Mersin ve Sinop Nükleer Santralleri, Kanal İstanbul ve Davaları
.
Ekolojik, Çevresel, Sağlık ve Sosyal Etki Değerlendirme Esaslı Üstün Kamu Yararı

 

www.seckin.com.tr