Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Hakkımızda

Av. Ömer AYKUL tarafından  kurulan ve daha sonra AYKUL&TOPCU  Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak isim alan büromuz, 1991 yılından  beri  sürekli danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukukun üstünlüğünü, Avukatlık mesleğinin saygınlığını korumayı ve meslek kurallarına  eksiksiz uymayı  esas  alarak, kişilerin (gerçek veya tüzel) haklarını aramada azami titizlik  göstermek, büromuzun  temel ilkesidir.

    

Büronun kurucusu olan Av. Ömer AYKUL, 1972 yılında Kara Harp Okulu’dan, 1981 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bilahare 1991 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden binbaşı rütbesi ve kendi isteği ile ayrılarak serbest avukatlık mesleğini yürütmeye başlamıştır. 1991 Yılında Aksaray’daki bürosunda mesleğe başlamış, 2001 yılından 2004 yılına kadar da Av. Cengiz BAYENDER ile Gayrettepe’de 3 yıl aynı büroyu zevkli bir mesleki dayanışma içinde paylaşmıştır. 2004 Yılından bu yana da Av. Dr. Deniz TOPCU ile  Gayrettepe’deki bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar birçok şahıs, dernek, vakıf, kooperatif ve şirketin avukatlığını yürütmüş; bilhassa  uzmanlık alanı olan Ticaret Hukuku, Vakıflar ve Dernekler Hukuku, Çevre Hukuku, Ekolojik Hukuk, ÇED Hukuku, Kent ve İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında tanınırlık kazanmıştır.

     Ayni zamanda amatör denizci ve bir Marmara sevdalısı olan Av. Ömer AYKUL,  bir bilim adamı arkadaşı ile birlikte “Bizim Marmara” adlı bir proje oluşturmuştur. Marmara’nın eko-sistemini korumak, yüzülebilir ve balık çeşit ve miktarının zengin olduğu günlerine geri döndürmek amaçlı bu projeye, www.bizimmarmara.org sitesinden ulaşabilir ve destek olabilirsiniz.

   Yayınladığı “Eko-Hukuk” adlı ilk  kitabı; Ekolojinin hukukla buluşmasının adımlarını atan ve bu terimi Türkiye’de kullanan ilk kitap olma özelliğinin yanı sıra, Türkiye’de mihenk taşı olan önemli çevre davalarının gerek çevre mücadelesi yürüten kişilere gerekse  sivil toplum örgütlerine kılavuz olacak 30 adet örnek davaya ait dilekçeleri, kararları ve bilirkişi raporlarını içermektedir. Kitap en son, genişletilerek ve güncellenerek "Ekolojik Hukuk-Çevre Hukuku" ismiyle 2021  yılında  çıkmıştır.   

    Kasım 2013 tarihinde  yayınlanan "Yeni Vakıflar Hukuku"  adlı kitabında ise; gerek hukukçulara gerekse Vakıf yöneticilerine yönelik bir kılavuz oluşturacak nitelikte; Vakıfların kuruluşu, resmi senet yazımı, vergisel sorumluluklar, bağış ve yardım toplama hukuku, Vakıfların uluslararası faaliyetleri, Vakıf Üniversiteleri, Aile Vakıfları gibi önemli konular ele alınmıştır. Yine uzun yıllar edinilen deneyimler aktarılmış, örnek Mahkeme kararları ve formlara  yer ver verilmiştir. Bu kitabının da 5. basısı güncellenerek 2022 yılında yayınlanmıştır.

Çevre ve kent hukuku konularında sayısız televizyon ve radyo programına katılmış; bir çok panel ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almıştır. 2002-2008 Yılları arasında İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanlığını, bunun yanı sıra 2002-2003 eğitim döneminde de İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi (SEM) Medeni Hukuk Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş, 2009-2010 eğitim döneminde de Çevre Hukuku dersleri vermiştir. Barolar Birliği Delegesi olarak 2004-2006 yılları arasında görev yapan Av. Ömer AYKUL, 2011 yılından itibaren de Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonuna destek vermektedir.

   İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesinde konuk olarak çevre ve sivil toplum hukuku konularında dersler vermiştir.

     2015 yılında "Governing Environmental Impact Assessment  Law in Turkey and the Latest EIA Regulation"  başlıklı makalesi, uluslararası alanda en prestijli çevre hukuku yayınlarından olan ve merkezi Almanya'da bulunan "elni Review" (Environmental Law Network International) dergisinde yayınlanmıştır. 

   Av. Ömer AYKUL, TÜRKÇAĞ Vakfı, İstanbul Filarmoni Derneği, Atatürk Kültür Merkezi Vakfı, TÜMKAN Türkiye Meme Kanseri Vakfı, İKLEV İstanbul Kız Liseliler Vakfı, Öğretmen Akademisi Vakfı gibi birçok dernek ve vakfın kuruluşunda, çalışmalarında ve yönetiminde yer almıştır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İTÜ Vakıfları, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Vakfı gibi kuruluşlarda danışmanlık yapmış olup, TEMA Vakfının ise kurucu hukuk danışmanı olarak 1998 yılından beri görev yapmaktadır.

    Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile henüz TBMM gündemine gelmemiş olan Su Çerçeve Kanunu’nun hazırlık çalışmalarında yer almıştır. Muhtelif konulardaki makale ve sunumlarından bazı örnekler sitemizde mevcuttur.

  Son olarak  2017 yılında  "Dernekler Hukuku"  adlı kitabı yayınlanmış olup, yine hukukçulara ve Dernek yöneticilerine faydalı olabilecek önemli başlıklar uygulamadan örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca bu kitapta gönüllülük ve sivil toplum hukuku ile gönüllü sivil toplum kuruluşlarında kaynak geliştirme hukuku da  kapsama alınmıştır. Kitabın 4. baskısı 2023 yılında yayınlanmıştır.

 

   

Av. Dr. Deniz TOPCU, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek başarıyla mezun olmuş, aynı yıl yine İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans  çalışmasına  başlamıştır. 2004 yılında Av. Ömer AYKUL’un Gayrettepe’deki bürosunda stajyer avukat olarak göreve başlamış, ondan aldığı mesleki destek ve güçle 2005 yılında avukatlığa bu büroda başlamıştır. 2006 yılında Prof. Dr. Yener ÜNVER danışmanlığı ve desteğinde hazırladığı “Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar”  konulu tezi oybirliğiyle kabul görerek başarılı bulunmuş ve tezi bilahare aynı isimli kitap olarak basılmıştır. Seçkin Yayın evi tarafından basılan “Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar”  isimli kitabı halen çeşitli yayınevlerinde  satıştadır.

   Yüksek lisans  çalışması sonrası İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalında doktora  çalışmasına başlayan Av. Dr. Deniz TOPCU, Ticaret ve Borçlar Hukuku alanına dahil olan “Patent Lisans  Sözleşmeleri”  konulu tezini  2015 yılında sunarak doktorasını tamamlamıştır. 

   Doktora  çalışması ile ilgili olarak  2010 yılında California Üniversitesi (UCLA) Hukuk Fakültesi bünyesinde “Marka ve Patent Hukuku” (Intellectual Property Rights) alanında araştırma yapmak üzere  Los Angeles’ta  bulunmuştur.    

   Halen Ticaret Hukuku ve özellikle Marka-Patent hukuku alanında akademik çalışmalara devam eden ve özel hukukun çeşitli alanlarında da avukatlık yapan    Av. Dr. Deniz TOPCU aynı zamanda hem marka hem de  patent vekili olarak marka-patent tescili, takibi ve danışmanlığını yürütmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Arel Üniversitesi'nde  Endüstriyel Tasarım Hukuku dersleri vermiştir. Halen sınai mülkiyet hakları (IPR) alanında bilirkişilik görevi de  yürütmektedir.  İkinci kitabı "Patent Lisans Sözleşmeleri", 2016 yılında yayınlanmış, 2021 yılında 2. baskısı çıkmıştır.

Halen Beykent Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı'nda Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır.