Aykul Topçu Hukuk Bürosu

Vakflar Hukuku , Dernekler Hukuku , evre Avukat

Avukat'lar tarih boyunca köle kullanmadılar fakat hiçbir zaman efendileri de olmadı!

Molierac

Aykul & Topçu Hukuk Bürosu

Av. Ömer AYKUL tarafından  kurulan ve daha sonra AYKUL&TOPCU  Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak isim alan büromuz, 1991 yılından  beri  sürekli danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukukun üstünlüğünü, Avukatlık mesleğinin saygınlığını korumayı ve meslek kurallarına  eksiksiz uymayı  esas  alarak, kişilerin (gerçek veya tüzel) haklarını aramada ...

Devamını Oku
Tüm S.S.Sorular

Sık Sorulan Sorular

  Bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen Türk vatandaşları, kanunda öngörülmüş tüm idari ve yasal yolları tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ülkemizin taraf olduğu ek Protokollere dahil olan hakları çerçevesinde Anay... [Devamını Oku]
  Avukatın hizmeti için aldığı ücreti dışında dava için yapılan giderler  söz konusudur. Bunlar genellikle harçlar, keşif ve bilirkişi ücretleri, tebligat giderleri vs.dir. Avukat kendisine önceden öngörülebilen masraflar için belirli bir  avans  peşin olara... [Devamını Oku]
Avukat, davanın niteliğini ve iş yoğunluğunu değerlendirerek sabit  bir  ücret belirleyebilir ve/veya konusu para olan alacaklarda kazanılan/karşı tarafa kaybettirilen meblağ üzerinden belirli bir oranı avukatlık başarı ücreti olarak talep edebilir. Bu, avukatın kendi müvekkilinden olan alacağıdır. Ayr... [Devamını Oku]
Avukatlara verilecek vekaletnameler Noterden çıkarılır. Noterlerde  genellikle avukatlara verilecek vekaletname  kalıbı bulunmakla birlikte bazı davalar veya işlemler (bilhassa tapu işlemleri) için özel yetki arandığından mutlaka vekaletname  çıkarmadan önce vekalet verilecek avukata vekaletin... [Devamını Oku]

Yargılamanın her aşamasında avukat görevlendirilebilir. Yargılamanın istinaf, temyiz veya karar düzeltme aşamalarında olması da bunu değiştirmez. Avukat görevi aldığı andan itibaren vekaletnamesini dosyaya ibraz  ederek dilekçeler sunma, cevap verme, dosyadan örnek alma  vs. işlemleri yapabilir.

[Devamını Oku]
  Avukatla görüşemeye gidilirken olayla ilgili mümkünse  her türlü belge avukata incelemek üzere götürülmelidir. Zira bu belgelerin hangilerinin önemli olduğunu avukat inceleme yaparak anlayacaktır. Sizin önemsiz  gördüğünüz  belgeler,   ... [Devamını Oku]
  Tarafınızdan bir dava açılmak istendiğinde veya size  bir dava açıldığında süre  geçirmeksizin avukata başvurmanız  tavsiye olunur. Zira hukukumuzda  dava açarak bir hakkın talep edilebilmesi için hak düşürücü süre  ve zamanaşımı süres... [Devamını Oku]

Tüm Videolar

Basında Biz

Anayasa Çalışmaları ve 2B

Ekolojik Hukuk

Su Hukuku ve Havza Yönetimi

Ormanlarımız ve 2B

Oktay Ekinci İle İmar Dosyası

TEMA'nın İstanbul Raporu ve 3 Köprü Projesi'nin Hukuki Durumu