Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Patent Lisans Sözleşmeleri

2016 yılında yayınlanıp 2021 yılında 2. baskısı Seçkin Yayınevi tarafından yayına çıkarılan kitapta incelenen temel konu başlıkları şunlardır: 

 

  •     Buluş ve Patent İlişkisi, Buluşun Patente  

             Dönüşmesi

  •     Zorunlu Lisans Sistemi ve Yasal Zorunluluk

             Durumları

  •     Patent Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanmasında

             Dikkate Alınacak Unsurlar

  •     İnhisari Lisans ve Basit Lisans
  •     Patent Lisans Sözleşmelerinin Devamına Engel

             Olan Patent Sorunları

  •     Patent Lisans Sözleşmelerinde Ayıp Kavramı ve   

             Sonuçları

  •     Patent Lisans Bedelinin Belirlenmesindeki Kriterler
  •     Örnek Sözleşmeler

www.seckin.com.tr