Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Faaliyet Alanları

 • Çevre Hukuku  
 • Ekolojik Hukuk
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Vakıflar ve Dernekler Hukuku
 • Marka ve Patent Hukuku  
 • Fikri Mülkiyet Hukuku (Telif Hakları)
 • Endüstriyel Tasarım Hukuku
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İdare Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • İmar ve Plan Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Aile Hukuku
 • ÇED  Hukuku
 • İnsan Hakları Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru ve Avrupa Mahkemesi Başvuruları