Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Avukatlık ücreti nasıl belirlenir?

Avukat, davanın niteliğini ve iş yoğunluğunu değerlendirerek sabit  bir  ücret belirleyebilir ve/veya konusu para olan alacaklarda kazanılan/karşı tarafa kaybettirilen meblağ üzerinden belirli bir oranı avukatlık başarı ücreti olarak talep edebilir. Bu, avukatın kendi müvekkilinden olan alacağıdır. Ayrıca dava sonucunda karşı tarafın ödemeye mahkum olduğu avukatlık ücretine ise  kanuni ücreti vekalet adı verilir ve bu rakam müvekkilden alınan ücretten mahsup edilemez, onun yerine geçemez. Başka  deyişle müvekkil tarafından ödenen avukatlık ücretinin karşı taraftan alınamaz. Söz konusu olan karşı tarafın ayrıca kanuni avukatlık ücreti ödemeye mahkum edilmesi olup,  bu ücret de kanun gereği avukata aittir.