Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Dava masrafları nasıl hesaplanır, ne zaman ödenir?

  Avukatın hizmeti için aldığı ücreti dışında dava için yapılan giderler  söz konusudur. Bunlar genellikle harçlar, keşif ve bilirkişi ücretleri, tebligat giderleri vs.dir. Avukat kendisine önceden öngörülebilen masraflar için belirli bir  avans  peşin olarak verilmedikçe işe başlamak zorunda değildir. Ayrıca bu avans tükendiği takdirde  avukat öngörülemeyen ek masrafları da müvekkilinden talep edebilecek, ödenmediği takdirde  haklı sebeple ücretine hak kazanmak kaydıyla  işten çekilebilecektir