Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Avukatla ne zaman iletişime geçilmelidir?

  Tarafınızdan bir dava açılmak istendiğinde veya size  bir dava açıldığında süre  geçirmeksizin avukata başvurmanız  tavsiye olunur. Zira hukukumuzda  dava açarak bir hakkın talep edilebilmesi için hak düşürücü süre  ve zamanaşımı süresi kavramları vardır. Aynı şekilde size  dava açıldığında da usule  uygun olarak cevap verme  süreleri mevcuttur. Bu sürelerin kaçırılması ne yazık ki hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bununla birlikte dava bazında olmayıp avukatlardan düzenli ve sürekli  danışmanlık hizmeti de  almak mümkündür. Bu durumlarda da danışman avukatın takibini sağlayacak şekilde  haberdar edilmesi gerekmektedir. Avukata ihtiyaç duyulan ve bilhassa  resmi tebligatın alındığı durumlarda derhal avukat haberdar edilmelidir.