Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Avukat hangi aşamada davaya girebilir? Yargılamanın ilerleyen aşamalarında avukat görevlendirmek mümkün müdür?

Yargılamanın her aşamasında avukat görevlendirilebilir. Yargılamanın istinaf, temyiz veya karar düzeltme aşamalarında olması da bunu değiştirmez. Avukat görevi aldığı andan itibaren vekaletnamesini dosyaya ibraz  ederek dilekçeler sunma, cevap verme, dosyadan örnek alma  vs. işlemleri yapabilir.