Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Avukata vekalet nasıl çıkarılır?

Avukatlara verilecek vekaletnameler Noterden çıkarılır. Noterlerde  genellikle avukatlara verilecek vekaletname  kalıbı bulunmakla birlikte bazı davalar veya işlemler (bilhassa tapu işlemleri) için özel yetki arandığından mutlaka vekaletname  çıkarmadan önce vekalet verilecek avukata vekaletin içereceği yetkilerin sorulması gerekmektedir. Her davadan önce danışmak kaydıyla büromuza  verilecek genel vekaletname  örneğine vekaletnameler  bölümünden ulaşabilirsiniz. Yurt dışında vekaletnameler Konsolosluklardan çıkarılır.

   Vekalet çıkarılırken gerçek kişiler için  nüfus cüzdanı aslı, tüzel kişiler için imza  sirküleri, kat mülkiyetiyle ilgili durumlar için de  genel kurul karar defteri  Notere sunulmalıdır. Bazı davalar için vekaletname fotoğraflı çıkarılacaktır. Vekalet aslı  avukata verilir.