Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Yargılamada istenen sonuç alınamadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilebilir mi?

  Bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen Türk vatandaşları, kanunda öngörülmüş tüm idari ve yasal yolları tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ülkemizin taraf olduğu ek Protokollere dahil olan hakları çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel hak başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamdaki hak arama bittikten sonra ise; ülkemiz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olduğu için ülkemizdeki yargılamada iç hukuk yolları tüketildiğinde eğer İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde  (ve ek protokollerinde) belirtilen haklardan biri veya birkaçının ihlal edildiği düşüncesi varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  başvurulabilir. İç hukuk yolları; Yerel Mahkeme aşaması, temyiz, bazı durumlarda karar düzeltme ve hukukumuza  yeni giren Anayasa şikayeti başvurusu  yollarıdır.  Ancak buradaki başvuruların sonuçlanmasının da dosya yoğunluğu nedeniyle  belirli bir  zaman alacağı unutulmamalıdır.